ONS Optimum Network Solutions Logo

Yükleniyor

Veri merkezi

ONS, Data Center alanında kablolama, ağ, sunucu ve altyapı izleme ve sorun giderme hizmetleri sunmaktadır.

Hizmetlerimizin arasında;

Altyapı İşlemleri: Sunucu, depolama ve ağ kaynaklarını kurmak, sürdürmek, izlemek ve güncellemek
Güvenlik: Data Center tesislerinde fiziksel ve siber güvenliği sağlayan süreçler, araçlar ve teknolojiler sağlamak
Güç ve soğutma: Data Center tesislerinde yer alan güç ve soğutma ünitelerinin kurulum ve bakım işleri ve çalışır durumda olduğunu sağlamak
Yönetim: Data Center süreçlerinde politika ve prosedürlerin oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi