ONS Optimum Network Solutions Logo

Yükleniyor

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları stratejilerini gerçekleştirebilmek amacıyla ‘Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesinin benimsendiği, çalışanların; eğitim, deneyim, bilgi, beceri, yeteneklerine uygun pozisyonlara yerleştirildiği, şirket içi ve dışı verilen eğitimlerle üst düzey yöneticiler yetiştirmeyi hedeflediği, başarının sürdürülebilir olması için güçlü bir takım ruhu oluşturulduğu, yönetimle çalışanlar arasındaki ilişkinin geliştirildiği, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve kurum içi ilişkileri geliştirmek adına sosyal etkinliklerin düzenlendiği, üstün performansın ödüllendirildiği bir yönetim anlayışı ve ilkeleri ile insan kaynakları çalışmalarını yürütmektedir.